Regulamin placu zabaw

Regulamin korzystania z placu zabaw znajdującego się w kompleksie Marina Jastarnia Apartamenty

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki korzystania z placu zabaw znajdującego się w kompleksie  Marina Jastarnia Apartamenty, operowanego przez PortJastar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (zwana dalej „PortJastar”), ul. Grzybowska 2 lok. 82, 00-131 Warszawa.

1) Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3-12;

2) Dzieci mogą przebywać na placu zabaw wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej;

3) Wejście na plac zabaw wymaga wypożyczenia „bransoletki” magnetycznej służącej do otwarcie furtki placu zabaw. Kaucja za bransoletkę magnetyczną wynosi 100zł i jest zwrotna po jej oddaniu;

4) W okresie od 24.06 do 01.09 dzieci przebywające na placu zabaw powinny posiadać kolorowe opaski na ręku w celu identyfikacji;

5) Zarówno „bransoletki”, o których mowa w punkcie 3), jak i opaski wskazane w punkcie 4) wydawane są w Biurze Marina Jastarnia Apartamenty w Jastarni przy ul. Ceynowy 13;

6) Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt;

7) Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci;

8) Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się odbywać w godzinach od 9:00 do 21:00;

9) Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw.  Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych;

10) W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:

– palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia;

– wchodzenie na dachy wież, na górę huśtawek;

– korzystanie z urządzeń w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;

– wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach;

11) Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, a także leków zaburzających sprawność psychofizyczną;

12) Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów;

13) Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją oraz w sposób niezagrażający użytkownikom oraz nienarażający urządzeń na uszkodzenia;

14) Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać do Biura Marina Jastarnia Apartamenty zauważone usterki, uszkodzenia itp., a także nie korzystać lub zaprzestać korzystanie z takich urządzeń. PortJastar nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach i mieniu osób korzystających z placu zabaw, powstałych bez wyłącznej winy PortJastar.

15) Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

16) Osoby naruszające niniejszy Regulamin, zarówno dzieci, jak i rodzice/opiekunowie, mogą zostać zmuszone do opuszczenia placu zabaw.

TELEFONY ALARMOWE:

Straż Pożarna 998   Policja 997   Pogotowie ratunkowe  999

Ogólny nr ratunkowy (z telefonu komórkowego) 112

Biuro Marina Jastarnia Apartamenty 666-08-08-08 czynne w godzinach 9.00-11.00 lub 16.00-19.00

Z poważaniem,
PortJastar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

Kontakt
Marina Jastarnia Apartamenty
ul. Floriana Ceynowy 13
84-140 Jastarnia

Rezerwacje/Wynajem (9.00-18.00)
+48 666 08 08 08
wynajem@marinajastarnia.pl Marketing
+48 500 005 114
na terenie obiektu
Akceptujemy karty płatnicze:

ZOBACZ INNE NASZE OBIEKTY
Marina Jastrzębia Góra Apartamenty Odyseusz Jastarnia