Regulamin korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej

Regulamin korzystania z zewnętrznej siłowni znajdującej się w kompleksie Marina Jastarnia Apartamenty

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki korzystania z zewnętrznej siłowni znajdującej się w kompleksie Marina Jastarnia Apartamenty, operowanego przez PortJastar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (zwana dalej „PortJastar”), ul. Grzybowska 2 lok. 82, 00-131 Warszawa.

1) Siłownia przeznaczona jest dla osób powyżej 14 roku życia;

2) Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej;

3) Wejście na siłownię wymaga wypożyczenia „bransoletki” magnetycznej służącej do otwarcie furtki siłowni. Kaucja za bransoletkę magnetyczną wynosi 100zł i jest zwrotna po jej oddaniu;

4) Urządzenia są przeznaczone do rekreacyjnego treningu. Ćwiczenia wykonywać należy zgodnie z instrukcją przymocowaną na każdym urządzeniu, a ich intensywność dopasować do indywidualnej kondycji. Z powodu nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu mogą występować kontuzje lub urazy zdrowia.

5) Bransoletki magnetyczne, o których mowa w punkcie 3), wydawane są w Biurze Marina Jastarnia Apartamenty w Jastarni przy ul. Ceynowy 13;

6) Na siłownię nie wolno wprowadzać zwierząt;

7) Na siłowni nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci;

8) Korzystanie z siłowni może się odbywać w godzinach od 9:00 do 21:00;

9) Na siłowni można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni.  Zabrania się dewastowania urządzeń znajdujących się na siłowni;

10) W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:

– palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia;

– wchodzenie na urządzenia znajdujące się na siłowni;

– korzystanie z urządzeń w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;

– wjeżdżanie na siłownię rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach;

11) Na siłownię zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, a także leków zaburzających sprawność psychofizyczną;

12) Na siłowni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów;

13) Korzystanie ze wszystkich urządzeń siłowni musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją oraz w sposób niezagrażający użytkownikom oraz nienarażający urządzeń na uszkodzenia;

14) Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać do Biura Marina Jastarnia Apartamenty zauważone usterki, uszkodzenia itp., a także nie korzystać lub zaprzestać korzystanie z takich urządzeń. PortJastar nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach i mieniu osób korzystających z siłowni, powstałych bez wyłącznej winy PortJastar.

15) Osoby naruszające niniejszy Regulamin, zarówno dzieci, jak i rodzice/opiekunowie, mogą zostać zmuszone do opuszczenia siłowni.

 

TELEFONY ALARMOWE:

Straż Pożarna 998   Policja 997   Pogotowie ratunkowe  999 

Ogólny nr ratunkowy (z telefonu komórkowego) 112

Biuro PortJastar 666-08-08-08 czynne w godzinach 9.00-11.00 i 16.00-19.00

Z poważaniem,
PortJastar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Kontakt
Marina Jastarnia Apartamenty
ul. Floriana Ceynowy 13
84-140 Jastarnia

Rezerwacje/Wynajem (9.00-18.00)
+48 666 08 08 08
wynajem@marinajastarnia.pl
na terenie obiektu
Akceptujemy karty płatnicze:

ZOBACZ INNE NASZE OBIEKTY
Marina Jastrzębia Góra Apartamenty Odyseusz Jastarnia